cropped-1.png

Saanto Oy toimii jatkuvan kehittämisen asialla yli 20 vuoden kokemuksella. Yksin tai yhdessä verkostoni kuhunkin tehtävään sopivimman kollegan kanssa autan suomalaisia pk-yrityksiä järkeistämään toimintaansa, jotta työ pysyisi kotimaassa ja työyhteisöjen arki olisi sujuvampaa ja tuottavampaa.

Työkalupakissa on lean-, ajanhallinnan, projekti- ja fasilitointimenetelmiä, joilla saadaan tehokkaasti oleellisen esiin ja päästään kehittämään yhdessä merkityksellisimpiä asioita.

2020 maailma on loksahtanut monin tavoin uuteen asentoon ja ennustaminen on vaikeaa. Onneksi sitä ei tarvitse tehdä yksin.

Haetaan verkostostani teille osuvimmat muutoksentekijät ja lainakädet. Sparraamme yhtälailla päätöksentekoa, nopeutamme aloittamista, kuin avustamme käytännön toimien loppuunsaattamisessa.

Polku leaniin

Suorin tie ei aina ole paras eikä nopein tapa aina tehokkain – kokonaisuuden kannalta. Leanin ytimessä on työntekijöiden omaehtoinen työn kehittäminen niin, että toisiinsa linkittyvien tiimien ja osastojen sisäisessä ja yhteistyössä olisi mahdollisimman vähän turhaa ja että asiakas saisi haluamansa ajallaan.

Kun arkisista työn sujuvuuteen vaikuttavista päätöksistä yhä useampi tehdään lattialla, vapautuu johdolta aikaa työn suunnitteluun ja ennakointiin, mikä edelleen edesauttaa halutun laatutason ja jatkuvan kehittämisen ylläpitämistä.

Työntekijät, jotka voivat vaikuttaa tekemiseensä ovat tutkitusti tyytyväisempiä ja motivoituneempia joustamaan tarvittaessa.

 

Oma polkuni leaniin ei ole ollut suoraviivainen. Läpi urani olen yhdistänyt ongelmanratkaisuun analyysiä, kokeiluja, osallistavia menetelmiä ja haastanut teoriaa käytännöllä ja päinvastoin. Ensimmäiseen lean-koulutukseeni tulin epäluuloisena – ehkä osin siksi, että yrityksessä fiksusti haluttiin kouluttaa kaikilta osastoilta avainhenkilöitä, mutta arjen kiireessä asia tuntui koskevan enemmän tuotantoa ja taisin olla välillä kriittinen koulutettava.

Huomasin kuitenkin vähitellen tuotannon ammattiylpeyden kasvavan hyvällä tavalla ja laadun paranevan. Oma osansa asiassa oli suurella vaativalla asiakkaalla, jonka vaatimukset ja laatutaso alkoi valua muuhunkin tekemiseen – valmistamisesta logistiikkaan ja edelleen asiakassuhteisiin.

Sain 2000-luvulla omin silmin nähdä, miten lean vähitellen juurruttuaan teki tuotannosta ja toimituksista sujuvampia, vaikka samaan aikaan yrityksen tuotesortimentti kasvoikin vaikutuksellani voimakkaasti, tehden myyjien työstä helpompaa, mutta tuotannonsuunnittelijan hommasta hankalampaa.

Tapa palvella

Monipuolisen uran tehneenä kommunikoin yhtä lailla duunareiden kuin dirikoiden kanssa ja autan heitä löytämään yhteisen suunnan parempaan saantoon. Koulutan tiimeille yhteisen lähtökohdan ja autan esimiehiä istuttamaan koetellut lean-työkalut arkeen.

Tuen myös mieluusti yrityksen omia lean-osaajia projektiluontoisesti ja vaikkapa koko yrityksen koulutusten tai työpajojen järjestämisessä.

Verkostoni itsenäisten yrittäjien joukosta saadaan tarvittaessa nopeasti kasaan kehitystiimi, jossa kokeneiden tekijöiden summa on osiaan enemmän, eikä kukaan ole mukana vain laskuttamassa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopivin paketti!