Saanto Oy, Motiva, materiaalikatselmus, Sankey ja virtaus
KUVA: Saanto Oy on Motivan hyväksymä materiaalikatselmoija

Saanto Oy – pidetään työ Suomessa ja Suomi puhtaana

Seuraavissa kolmessa kappaleessa kerron, kuinka minusta tuli konsultti – eli miten uravalintani ovat valmistaneet palvelemaan teitä, Suomen PK-yritykset. Kotisivun kuvituksessa, joka on kuvankäsittelyineen, värinmäärittelyineen, jne. käsialaani taas kerron tarinaa siitä, miten olen tuulettunut ja haastanut itseäni teollisuushallien ulkopuolella. Huoli pois, nykyään viihdyn mainiosti järvien ja metsien tasolla vapaa-aikanani.

Polkuni pallontallaajasta konsultiksi

SUOMI KANSAINVÄLISEN KAUPAN KARTALLE: Kun 1990-luvulla mietin, mitä opiskella, halusin ammattiin, jossa voin auttaa suomalaista osaamista maailmalle. Tuotantotalous kuulosti sopivalta ja olihan se; kansainvälinen projektinhallinta, tuotekehitys ja liiketoiminta tuli tutuksi.

FASILITOINNILLA LAADUKKAAMPAA SUUNNITTELUA: Millenniumin taituttua alkoi tuotanto siirtyä Kiinaan ja huomasin, että muutostilanteissa kommunikaatio oli vaikeaa – opiskelin fasilitoinnin (osallistavat ryhmätyömenetelmät), jotta egot eivät haittaisi kehittämistä, vaan aidosti parhaat ideat menisivät jatkoon ja jalostuisivat tekijöitään paremmiksi. Altistuin myös leanille ensimmäistä kertaa. Ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä – tarkemmin alempana. Monenlaista työpajaa sen sijaan tuli suunniteltua ja vedettyä lukuisilla toimialoilla. Muutaman tunnin työpaja on palveluistani edullisin, eli kynnys työtapojeni ja kemioiden mittaamiseen on matalalla. Tarkemmin kouluttamisesta ja työpajoista täällä.

KIERTOTALOUS JA MATERIAALITEHOKKUUS: Ilmastonmuutos on meidän töitä tekevän – ja muutaman edeltävän sukupolven aikaansaannos ja kahden lapsen isänä haluan kantaa korteni aavistuksen puhtaamman Telluksen kekoon. Siksi opiskelin keski-ikäisenä materiaalivirtalaskelmat ja Sankey-kaaviot ja pätevöidyin Motivan materiaalikatselmoijaksi. Tarkista vaikka täältä ;o) Business Finlandin tukema (50% de Minimis -tukea, max. 15.000 €) materiaalikatselmus on toistuvasti eri toimialoilla tuonut 3-5% säästöjä liikevaihdosta. Se linkittyy leaniin mallikkaasti – ennen tai jälkeen…

Saanto Oy toimii jatkuvan kehittämisen asialla yli 20 vuoden kokemuksella. Yksin tai yhdessä verkostoni kuhunkin tehtävään sopivimman kollegan kanssa autan suomalaisia pk-yrityksiä järkeistämään toimintaansa, jotta työ pysyisi kotimaassa ja työyhteisöjen arki olisi sujuvampaa ja tuottavampaa.

Työkalupakissani on:

  • leanin (Lean Six Sigma Green Belt)
  • materiaalitehokkuuden (Motivan materiaalikatselmus)
  • projektinhallinnan (kokenut projektipäällikkö ja -kouluttaja)
  • ajanhallinnan (käytännönläheistä herättelyä priorisointiin ja henkilökohtaiseen ajankäyttöön vaikka projektitiimille)
  • fasilitoinnin (osallistavia työpajoja ja suunnittelupalavereita),

joilla saadaan tehokkaasti oleellisen esiin ja päästään kehittämään yhdessä merkityksellisimpiä asioita.

Saanto Oy palvelut ikoneina: lean-konsultointi, materiaalikatselmus, projektinhallinta, kouluttaminen, WS, työpajat, ajanhallinta
Saanto Oy järjestää työnteon
KUVA: Työ sujuu, kun kaikki tietävät tehtävänsä ja heillä on keinot vaikuttaa oman työnsä sujuvuuteen. Muurahaisia Suomen kesässä 2020.

Saanto Oy auttaa aloittamaan, jatkamaan ja lopettamaan

2020 maailma loksahti monin tavoin uuteen asentoon ja ennustaminen on vaikeaa. Onneksi sitä ei tarvitse tehdä yksin, eikä yhdellä tavalla. Osaan auttaa mm:

  • aloittamaan, resursoimaan ja viemään maaliin ne arjen kiireisiin hautautuneet hankkeet
  • henkilöstön ja johdon herättelyssä kohti jatkuvaa kehittämistä
  • IT-hankkeen kääntämisessä aidoksi toimintatapojen muutokseksi ja
  • prosessin perkaamisessa niin, että jätettä tulee vähemmän ja katetta enemmän.

Mikäli tehtävää on paljon, haetaan verkostostani teille osuvimmat muutoksentekijät ja lainakädet. Sparraamme yhtälailla päätöksentekoa, nopeutamme aloittamista, kuin avustamme käytännön toimien loppuunsaattamisessa.

Polku leaniin

KUVA: Virtauksen luominen on osa polusta leaniiin. Polku lähteelle, Lappi, 2019.

Suorin tie ei aina ole paras eikä nopein tapa aina tehokkain – kokonaisuuden kannalta. Leanin ytimessä on työntekijöiden omaehtoinen työn kehittäminen niin, että toisiinsa linkittyvien tiimien ja osastojen sisäisessä ja yhteistyössä olisi mahdollisimman vähän turhaa ja että asiakas saisi haluamansa ajallaan.

Kun arkisista työn sujuvuuteen vaikuttavista päätöksistä yhä useampi tehdään lattialla, vapautuu johdolta aikaa työn suunnitteluun ja ennakointiin, mikä edelleen edesauttaa halutun laatutason ja jatkuvan kehittämisen ylläpitämistä.

Työntekijät, jotka voivat vaikuttaa tekemiseensä ovat tutkitusti tyytyväisempiä ja motivoituneempia joustamaan tarvittaessa.

Oma polkuni leaniin ei ole ollut suoraviivainen. Läpi urani olen yhdistänyt ongelmanratkaisuun analyysiä, kokeiluja, osallistavia menetelmiä ja haastanut teoriaa käytännöllä ja päinvastoin. Ensimmäiseen lean-koulutukseeni tulin epäluuloisena – ehkä osin siksi, että yrityksessä fiksusti haluttiin kouluttaa kaikilta osastoilta avainhenkilöitä, mutta arjen kiireessä asia tuntui koskevan enemmän tuotantoa ja taisin olla välillä kriittinen koulutettava.

Huomasin kuitenkin vähitellen tuotannon ammattiylpeyden kasvavan hyvällä tavalla ja laadun paranevan. Oma osansa asiassa oli suurella vaativalla asiakkaalla, jonka vaatimukset ja laatutaso alkoi valua muuhunkin tekemiseen – valmistamisesta logistiikkaan ja edelleen asiakassuhteisiin.

Sain 2000-luvulla omin silmin nähdä, miten lean vähitellen juurruttuaan teki tuotannosta ja toimituksista sujuvampia, vaikka samaan aikaan yrityksen tuotesortimentti kasvoikin vaikutuksellani voimakkaasti, tehden myyjien työstä helpompaa, mutta tuotannonsuunnittelijan hommasta hankalampaa.

Tapa palvella

Monipuolisen uran tehneenä kommunikoin yhtä lailla duunareiden kuin dirikoiden kanssa ja autan heitä löytämään yhteisen suunnan parempaan saantoon. Koulutan tiimeille yhteisen lähtökohdan projektiin, muutokseen tai leaniin ja autan esimiehiä istuttamaan koetellut lean-työkalut arkeen ja saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet.

Riippumatta toimeksiannosta huomioin aina osallistuvat ihmiset ja autan valitsemaan kulloinkin sopivimmat menetelmät ja tuen johtoa niiden soveltamisessa.

Saanto Oy saa organisaation onnistumaan
KUVA: Muutos organisaatiossa menee läpi vain, jos toivotun suunnan lisäksi kohdataan heräävät ajatukset ja tarjotaan tukea uusien ajatusten käytäntöön viemiseksi. Saanto auttaa johtoa paketoimaan muutoksen juuri yrityksenne tarvitsemalla tuella osaksi jouhevasti jalkautuvaa uutta arkea.

Verkostoni itsenäisten yrittäjien joukosta saadaan tarvittaessa nopeasti kasaan kehitystiimi, jossa kokeneiden tekijöiden summa on osiaan enemmän, eikä kukaan ole mukana vain laskuttamassa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopivin paketti!