Saanto Oy ja fläppimyrsky
KUVA: Työpajoissa saadaan näkemykset kohtaamaan ja ideat virtaamaan. Ja huoli pois – fläppien lisäksi kommunikoin erinomaisesti Powerpointin kautta :o). Osallistava koulutus asiakkaalla, 2010-luku.

Esimies – opi alaisistasi & osallistu työpajaan heidän kanssaan

Miksi maksaa kouluttamisesta – kyllä meidän oma väki osaa hommat… Varmasti, mutta paras osaaja ei aina ole paras jakamaan osaamistaan muille – eli kouluttamaan. Sujuvan ja työpajan suunnittelu, vetäminen ja purku vievät aikaa, joka saattaa keskijohdolla olla tuottavammin käytetty toiminnan suunnittelemiseen. Mitäs jos käyttäisitte koulutuksen valmisteluun varatusta ajasta murto-osan sen tavoitteiden määrittelyyn konsultin kanssa ja osallistuisitte itse osallistujana – tai aktiivisena tarkkailijana työpajaan.

Ulkopuolisen osaajan vetämä ideointi- tai jalkautustilaisuus vapauttaa oman väen ikävästä ”profeetta omalla maallaan” -syndroomasta ja mahdollistaa myös epistolan vaikutuksen havainnoinnin tuoreeltaan – vailla vastuuta tilaisuuden läpiviemisestä.

Ajanhallinta ja priorisointi – valmennus ja työpaja

Saanto Oy laittaa kiireet kuriin ja optimoi ajanhallinnan, ajankäytön ja priorisoimisen
IKONI: Tehokkaan ajanhallinnan menetelmäkimara, josta löytyy itse kullekin sopivia keinoja arjen uudelleen järjestämiseen.

Työn tekeminen on ollut monenlaisessa murroksessa tällä vuosikymmenellä. Osin muutokset tulivat pakon sanelemina ilman aikaa testailla parhaita käytäntöjä. Olisiko nyt sopiva hetki pysähtyä tiimin kanssa ja arvioida omia työtapoja leanin ja ajanhallinnan periaatteiden kautta?

Aloitettaisiinko tehokkaalla päivällä, jonka aikana käydään läpi useita henkilökohtaisen ajanhallinnan ja priorisoinnin menetelmiä, arvioidaan niiden soveltuvuutta itse kullekin ja rakennetaan tiimille sujuvampaa yhteistyötä? Esi- ja jälkitehtävät varmistavat, että jokaiselle löytyy ainakin joku keino parantaa virtausta – työn sujuvuutta omassa arjessaan.

Haluttaessa voidaan jatkaa tiimin työtapojen kehittämistä leanin tai jonkun esiin nousseen kehitysprojektin kautta – juuri teille sopivalla tavalla. Toki jo pelkkä tiimin yksilötason koulutus, jossa työpajoissa herätellään tiiminäkökulmaa nostaa esiin kehityskohteita, joita voi edistää sisäisesti. Ulkopuolinen konsultti johdon tukena nopeuttaa muutosta ja siten tehostamisesta saatavien hyötyjen realisoitumista.

Saanto Oy laittaa kiireet kuriin ja optimoi ajanhallinnan, ajankäytön ja priorisoimisen
KUVA: Tehokas teorian ja työpajojen yhdistelmä nostaa kunkin tiimin jäsenen työtehoa kyseenalaistamalla ajankäytön tottumuksia leanin periaatteiden kautta. Yhdessä päivässä taattuja ”heräämisiä” ja selkeitä ehdotuksia jatkokehittämisen pohjaksi. Koulutukseen sisältyy yhteenveto ja palaute jatkosuosituksineen johdolle. Valmennus, 2022.
Saanto Oy saa suosituksia

”Selkeä, hauska ja asiantunteva koulutus. Hän antoi meille jotakin omasta itsestään ja sai meidät kertomaan omista ongelmistamme. Insinööriys paistoi läpi hiukan, mutta ehkä se oli vain hyvä asia luovien toimittajien keskellä.”

– Kouluttajapalaute, media-alan yritys

Ilmapiirin huolinta ja hoito

Jotta organisaation toiminta voi muuttua, on johdon luotava sille suotuisa ilmapiiri, näytettävä suunta ja annettava keskijohdon kanssa askelmerkit uudenlaiseen tekemiseen.

Kun johdon kanssa on sovittu tavoitteet etukäteen, maksaa työpajaan uhrattu työaika itsensä moninkertaisesti takaisin jouhevampana ja itseohjautuvampana työntekona.

Kouluttaminen on paljon muutakin, kuin tiedon kaatamista osallistujien päähän. Hyvä kouluttaja haastaa osallistujat itse päättelemään, mikä on järkevää ja mikä ei.

Menetelmien valinnalla, vastarinnan kohtaamisella ja rakentavalla käsittelyllä saadaan vastustus käännettyä yhteisesti hyväksytyiksi tavoitteiksi. Kokemusta on! Pyydä tarjous ja vakuutu itse!

Saanto Oy saa organisaation kukkaan
KUVA: Kouluttamalla kukkaan. Melontareissu, 2019.
Saanto Oy järjestää ja suunnittelee tehokkaita työpajoja, jossa tavoitteiden kautta päästään tehokkaasti tuloksiin.
KUVA: Hyvin suunniteltu ja vedetty työpaja tiivistää asiasta kuin asiasta enemmän kuin osallistujiensa summan. Kehityspaja 2022.

Yhteisen ymmärryksen luomisessa muutaman tunnin työpaja tai koulutus voi nopeuttaa asioiden omaksumista ja toiminnan muuttumisen vauhtia viikoilla.

“Tietoa ei ole ilman teoriaa.”

– W. Edwards Deming

”Eikä kokemusta ilman tekemistä”

– Toni Niiranen
Oppiminen ei ole pakollista
KUVA: Demingin terveiset oppimisesta muuttuvassa maailmassa. Sulavat kevätjäät, Päijät-Häme, 2017.