Turha tekeminen ja materiaali pois!

Toiminnan kehittäminen on elintärkeää, koska kilpailu ja markkinoiden sekä viranomaisten vaatimukset kiristyvät. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään isoja kalliita kertarysäyksiä, joita valmistellaan pitkään ja hartaasti.

Tuottavuuden parantamisessa tarvitaan markkinoiden, prosessin, työntekijöiden ja työmenetelmien tuntemusta ja kokemusta ja näkemystä niiden kehittämiseen. Vakioidut ja koetellut kehitysmenetelmät lyhentävät kehittämiseen tarvittavaa aikaa ja pienentävät siten asiakkaan laskutusta.

Lean on pitkäjänteistä, kun taas ICT-, palvelu- tai tuotekehitysprojektit rajoittuvat yleensä muutamiin kuukausiin. Niihinkin leanista on hyvä ottaa datalla kehittäminen ja vakiointi – unohtamatta kaikkien asianosaisten ennakoivaa kuulemista ja osallistamista kehityshanketta suunniteltaessa ja tehtäessä.


LEAN – asiakas keskiöön ja turhat työvaiheet pois

Saanto Oy LSS GB konsultointia

Sertifioituna Lean Six Sigma Green Beltinä tarjoan asiakkailleni Lean-konsultointia, joka ajallisesti on projekteja pitkäkestoisempaa, koska tavoitteena on suurten kalliiden uudistusten sijasta jatkuva, pienin askelin kehittäminen.

Lean-konsulttina autan asiakasta alkuun leanissä ja tuen, kun on tarpeen ottaa seuraava kehitysaskel. Tavoitteena on kuitenkin muuttaa asiakkaan toimintaa niin, että työntekijät alkavat itsenäisesti kehittää työtapojaan ja johto voi keskittyä tulipalojen sammuttamisen ja vahtimisen sijaan ydintoimintojen kehittämiseen.

Vaikka lean on pitkäjänteinen tapa kehittää, sekin aloitetaan pienin askelin. Jos jo kokeilitte, muttei ihan lähtenyt, otetaan yhdessä uusi alku LEAN START -paketillamme, joka onnistuu etänä tai verkossa. Pyydä räätälöity tarjous!

Materiaalikatselmus – turha jäte ja materiaalin käsittely pois

Saanto Oy saa käyttää Motivan materiaalikatselmus -logoa

Ympäristö- ja päästöoikeuksien kiristyminen kirittää yrityksiä optimoimaan tuotantoprosesseista ylimääräisen materiaalin käytön. Kyse ei ole pelkästään jätteen vähentämisestä, vaan Motivan materiaalikatselmuksissa prosessista haetaan merkittävimmät kehityskohdat ja haetaan uusia käyttöjä prosessin sivuvirroille.

Motivan materiaalikatselmuksissa on toistuvasti saatu 3-5% säästöjä liikevaihdosta työllä, joka on pääosin sertifioidun konsultin työpanosta. Yrityksestä tarvitaan valikoidusti avainhenkilöiden osallistumista. Työhön voi hakea Business Finlandilta 50% tukea – enintään 15 000 €.

Tarkemmin materiaalikatselmuksesta:

Olen Motivan hyväksymä katselmoija ja kerron mieluusti lisää materiaalikatselmuksen hyödyistä.


Tähtään turhan tekemisen vähentämiseen ja kestävään vaikutukseen. Tarkemmin ”Palvelut”-välilehdellä.

Saanto Oy saa suosituksia

”Sitä saatiin, mitä tilattiin!”

– Kehitysjohtaja, keskisuomalainen PK-yritys