Saanto Oy palvelut ikoneina: lean-konsultointi, materiaalikatselmus, projektinhallinta, kouluttaminen, WS, työpajat, ajanhallinta
KUVA: Saanto Oy auttaa yrityksiä parempaan tuottavuuteen kouluttamalla henkilöstöä ja johtoa, kehittämällä prosesseja ja ratkomalla solmuja työpajoissa sekä IT- ja muissa projekteissa

Kokemus

Saanto Oy vie luotettavasti maaliin
KUVA: Työskenneltäessä paineen alla on tärkeää voida luottaa kumppanin taitoihin, menetelmiin ja kokemukseen. Mt. McKinley, 2008

Luottamus

Konsultointi on luottamusbisnestä. Se alkaa muodostua ensikontaktista ja jatkuu yhdestä tapaamisesta vuosiin – tai mitä vaan siltä väliltä.

Tuona aikana konsultti auttaa yritystä epäjatkuvuuskohtien yli – monesti paineen alla.

Tuolloin on tärkeää, että rinnalla on kumppani, joka kantaa vastuun muustakin, kuin oman yrityksensä laskutuksesta.

Menetelmät

Saanto Oy LSS GB konsultointia
KUVA: Saanto Oy = Sertifioitua osaamista – Lean Six Sigma Green Belt

Saanto Oy saa suosituksia

 ”Ulkopuolisen sanomana henkilöstön on helpompi hyväksyä uudet ajatukset”

– Johtaja, logistiikkayritys

Saanto sitouttaa muutokseen ja kasvattaa katetta

Ikuisena oppijana olen kouluttautunut vuosien varrella monipuolisesti prosessien ja projektien hallintaan ja kehittämiseen (TuTa DI, Lean Six Sigma Green Belt ja Motivan Materiaalikatselmus) sekä ihmisten aktivoimiseen näihin toimiin (fasilitointi ja työpajojen suunnittelu, myyminen, vetäminen ja kouluttaminen).

Tarjoan osaamistani kokonaisuutena tai tämän hetkiseen tarpeeseenne annosteltuna. Taustalla vaikuttaa kuitenkin aina laaja kokemuspohjani ja pyrkimykseni kestävään kehittämiseen.

Saanto Oy ja Lean Six Sigma Green Belt -konsultointi
KUVA: Lean ja sukeltaminen lähtevät turvallisuudesta ja tukeutuvat todennettuihin prosesseihin. Curacao, 2018.

Lean-konsultointi

Olen kokenut kehittäjä ja Lean Six Sigma Green Belt.

  • Lean on kulmahuoneen laajennus; Aktivoidaan henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät mukaan kehittämään toimintaa.
  • Pysähdytään pohtimaan, mistä asiakas aidosti maksaa.
  • Poistetaan turhaa tekemistä tarpeen mukaan mukautuvin keinoin, mutta järjestelmällisesti
Saanto Oy:n näkemys leanin toiminnasta
IKONI: Leanissä henkilöstö kehittää työntekoaan itsenäisesti. Johto tukee datalla ja menetelmillä.

Tarkemmin lean-palveluistani täällä


Saanto Oy toteuttaa Motivan Materiaalikatselmuksia
KUVA: Materiaalikatselmuksessa Motivan sertifioima asiantuntija syventyy prosessiin vakioiduin menetelmin. Denali, n. 4700m, USA, 2008

Motivan materiaalikatselmus

  • Säästetään jopa 3-5 %liikevaihdosta viilaamalla prosessia Motivan mallin mukaan – analysoiden, ideoiden ja optimoiden
  • Säästöt raaka-aineissa, jätteeseen sitoutuvassa työssä ja energiassa sekä hävikin hallinnassa
  • Sertifioitujen konsulttien tekemää Business Finlandin osin rahoittamaa kehittämistä
Saanto Oy:n visualisointi materiaalihallinnasta
IKONI: Motivan materiaalikatselmuksessa yritys haastaa henkilöstön jätteen vähentämiseen. Hanke lisää prosessin tuntemusta ja nostaa esiin uusia kehityshankkeita.

Tarkemmin materiaalikatselmuksesta täällä


Saanto Oy iteroi osaamisen maaliin
KUVA: Saannon koulutuksissa osallistujat tekevät itse – eivät pelkästään kuuntele. Pihapelit, mökki, Päijät-Häme, kesä 2020.

Kouluttaminen, työpajat ja fasilitointi

  • Osallistava suunnittelu on osa kaikkea sujuvaa muutosprosessia; yleisin muutoksissa ilmaistu kritiikki on puutteellinen kommunikaatio
  • Vähintään on varmistettava, että asioista puhutaan samoilla nimillä ja tavoitteista muodostuu yhteinen jaettu mielikuva
  • Parin tunnin työpaja voi nopeuttaa uusien toimintatapojen omaksumista kuukausilla vastaamalla luontaiseen muutosvastarintaan
Saanto Oy:n visuaalinen kiteytys kouluttamisesta
IKONI: Kouluttaminen on oleellinen osa mitä tahansa muutosta, jotta varmistetaan että asiat ymmärretään samoin. Yksittäiset työpajat tehostavat ideointia ja nopeuttavat asioiden omaksumista jopa viikoilla.

Tarkemmin työpajoista, kouluttamisesta ja fasilitoinnista täällä


Saanto Oy auttaa keskittymään olennaiseen
KUVA: Muutoksenhallinnan aatelia; triathlonkilpailut muuttavat kaupunkien kadut ja rannat jopa tuhansien urheilijoiden kilparadoiksi vain päivissä – ja palauttavat ennalleen päivässä. Triathlonin EM-kilpailut 2014, Kitzbühel, Itävalta.

Muutosjohtaminen ja projektinhallinta

Muutos on aikamme perimässä. Muutos ei välttämättä ole kehitystä, eikä etenkään ennustettavaa.

Muutos yrityksen yhdessä osassa vaikuttaa myös asiakkaan arvon kehittymiseen toisaalla organisaatiossa.

Tehdään muutoksesta hallittavampaa ja kehittävämpää ottamalla se osaksi päivittäisjohtamistanne.

Saanto Oy:n visualisointi muutosjohtamisesta
IKONI: Muutokseen on valmistauduttava kuin retkikuntakiipeilyyn: Määritellään tavoite, tehdään suunnitelma, resursoidaan, toteutetaan ja analysoidaan ja hehkutetaan tulosta – ainakin jos onnistuttiin.

Tarkemmin muutosjohtamisen palveluistani täällä


Pienistä puroista kasvaa suuri joki.

Tapa palvella

Monipuolisen uran tehneenä kommunikoin yhtä lailla duunareiden kuin dirikoiden kanssa ja autan heitä löytämään yhteisen suunnan parempaan saantoon. Koulutan tiimeille yhteisen lähtökohdan, taitan muutosvastarinnan selän ja autan esimiehiä istuttamaan koetellut lean-työkalut arkeen tai yhdessä toteutetun materiallitehokkuus- tai muun projektin maaliin.

Tuen myös mieluusti yrityksen omia lean-osaajia projektiluontoisesti ja vaikkapa koko yrityksen koulutusten tai työpajojen järjestämisessä. Yhtä lailla innokkaasti vedän yksittäisiä työpajoja, joilla saadaan mahdollisia solmuja auki ja ideoita kirkkaammiksi.

Verkostoni itsenäisten yrittäjien joukosta saadaan tarvittaessa nopeasti kasaan kehitystiimi, jossa kokeneiden tekijöiden summa on osiaan enemmän, eikä kukaan ole mukana vain laskuttamassa.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopivin paketti!

KUVA: Osallistavasti haetut ratkaisut sitouttavat yhteisiin tavoitteisiin.