Tukea kehittämiseen ja valintoihin

Kehityshanke käsillä, tekeminen yskii tai tarve sopeuttaa? Lyhytkin ulkopuolinen tuki avaa näkemystä. Ota yhteyttä, niin arvioidaan tilanne, määritellään tavoitteet ja polku niitä kohti.

 

Lean ei ole ihmelääke kaikkeen, mutta oikein yrityksen toimintatapoihin istutettuna se tuo ryhtiä tekemiseen, vapauttaa keskijohdon tulipalojen sammuttelusta pitkän aikavälin suunnitteluun ja lisää sitoutuneisuutta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 

Autamme teitä valjastamaan nykyistä syvemmin henkilöstönne osaamisen aidoksi kilpailueduksi.

Taiichi Ohno
”Toyotan järjestelmän mukaan ihmisten luovuudella ei ole rajaa.
Ihmiset eivät Toyotalla tule töihin, vaan ajattelemaan”.

– Taiichi Ohno

Lean: Pinnanalaiset voimat käyttöön

Lean-konsultointi

Lean on käytännönläheinen johtamisfilosofia, jossa kvartaali ei ole kuukausia vaan vuosia. Silti sekin aloitetaan päivä kerrallaan. 

Suunnittelu ja kehittäminen arkipäiväistetään ja annetaan ihmisten yhdessä miettiä toimivimpia työtapoja. Kokeilut tähtäävät osasto- tai solukohtaisen osaoptimoinnin sijasta poistamaan kokonaisuuden kannalta turhaa tekemistä.

Päivittäisjohtamiseen on monia eri toimialoilla koeteltuja menetelmiä, joista valitsemme yhdessä teille sopivimmat.

Pienistä puroista kasvaa suuri joki.

Onko teillä jo joitakin lean-osaajia? Tai onko joskus kokeiltu, eikä mennyt aivan putkeen? Ratkaisu uuteen alkuun voisi olla Lean Start -paketti, jonka kokosin Sennix Oy:n Marjut Kotosen kanssa.

Lean Start kouluttajat

Aloittetaan videokoulutuksella ja pidetään tarvittaessa työpajatkin etänä.

Tuemme tiiminvetäjää leanin aloittamisessa. Kynnys uusien menetelmien aloittamiseen madaltuu, kun ulkopuoliset asiantuntijat validoivat menetelmät, kouluttavat ja käyvät tiimin kanssa läpi käytännössä ensimmäiset menetelmät.

Muutosjohtaminen

Muutos on aikamme perimässä. Muutos ei välttämättä ole kehitystä, eikä etenkään ennustettavaa. Muutos yrityksen yhdessä osassa vaikuttaa myös asiakkaan arvon kehittymiseen toisaalla organisaatiossa. Tehdään muutoksesta hallittavampaa ja kehittävämpää ottamalla se osaksi päivittäisjohtamistanne.

Parempi pieni askel tänään, kuin jättiloikka ensi vuonna.

Suunnitellaan yhdessä, mistä ja miten kannattaa aloittaa – vaikkapa yhdestä tiimistä. Näin alkuun päästään nopeasti ja kehitystyöhön kuuluvat virheet pysyvät pieninä ja niistä saadut opit voidaan siirtää heti seuraavan iteraation lähtöoletuksiin.

PDSA - Demingin ympyrä

Kun esimiehet ja henkilöstö sisäistävät ajatuksen pienistä kevyistä kokeiluista, joissa erehtyminen ei ole taloudellisesti haitallista, syntyy vähitellen ilmapiiri, jossa riskejä osataan ennakoida ja kokeiluja tehdä. Näin toimintaa saadaan aidosti kehitettyä vailla perinteistä syyllisten jahtaamista.

Kehitetään organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti – pyrkien palvelemaan asiakasta mahdollisimman kevyin, mutta vakioiduin resurssein.

”Ulkopuolisen sanomana henkilöstön on helpompi hyväksyä uudet ajatukset”

– Johtaja, logistiikkayritys

Kouluttaminen, fasilitointi ja työpajat

Jotta organisaation toiminta voi muuttua, on johdon luotava sille suotuisa ilmapiiri, näytettävä suunta ja annettava keskijohdon kanssa askelmerkit uudenlaiseen tekemiseen.

 

Yhteisen ymmärryksen luomisessa muutaman tunnin työpaja tai koulutus voi nopeuttaa asioiden omaksumista ja toiminnan muuttumista viikoilla. Osaavan ja innostavan kouluttajan merkitystä tässä ei voi vähätellä.

”Selkeä, hauska ja asiantunteva koulutus. Hän antoi meille jotakin omasta itsestään ja sai meidät kertomaan omista ongelmistamme. Insinööriys paistoi läpi hiukan, mutta ehkä se oli vain hyvä asia luovien toimittajien keskellä.”

– Kouluttajapalaute, media-alan yritys

Muutosvastarinta on perusinhimillinen ominaisuus, joka vaatii aktiivista hoitamista. Tarjoamme johdolle tukea tähän. Olemme kiitetysti kääntäneet parvittain vastarannan kiiskiä myötävirtaan ja neuvotteluhuoneittain valittajia suunnittelemaan askelmerkkejä kohti yhteistä päämäärää. Menetelmät ja asenne ovat kohdallaan. Kokeile kevyesti vaikka yksittäisessä kehityspajassa – pyydä tarjous!

Muutos organisaatiossa menee läpi vain, jos toivotun suunnan lisäksi kohdataan heräävät ajatukset ja tarjotaan tukea uusien ajatusten käytäntöön viemiseksi. Saanto auttaa johtoa paketoimaan muutoksen juuri yrityksenne tarvitsemalla tuella osaksi jouhevasti jalkautuvaa uutta arkea.
“Tietoa ei ole ilman teoriaa.”
– W. Edwards Deming
”Eikä kokemusta ilman tekemistä”
– Toni Niiranen
Fläppimyrsky
Powerpoint-sirkuksen lisäksi tarjoilen myös aktivoivia fläppikylpyjä