Saanto Oy toteuttaa Motivan Materiaalikatselmuksia
KUVA: Motivan materiaalikatselmuksissa on toistuvasti saatu 3-5% säästöt yrityksen liikevaihdosta. Kahiltnan jäätikkö, perusleiri, n. 2200m, Mt. McKinley, Alaska, USA, 2008.

Materiaalitehokkuus – sukellus levenevän katteen juurille

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan raaka-aineiden käytön optimointia – tuotetaan vähemmällä enemmän. Kate ja ympäristö kiittävät. Energian hinnan kallistuminen ja sidosryhmiltä tulevat paineet mahdollisimman vähän ympäristöä kuluttavaan toimintaan ohjaavat yritysten kiinnostusta tehokkaampaan materiaalivirtojen hallintaan.

Juuret Saksassa ja Japanissa

Koeteltuja työkaluja ja osaajia on onneksi tarjolla ja kehittämiseen saa myös taloudellista tukea. Saksassa ja Japanissa on MFCA-menetelmällä (MFCA = Material Flow Cost Accounting) optimoitu tuotantoa monilla toimialoilla.

Suomessa Motivan Materiaalikatselmus perustuu osin Saksassa luotuun malliin. Tarkemmin materiaalitehokkuudesta Motivan sivuilla.

Saanto Oy saa käyttää Motivan materiaalikatselmus -logoa
Saanto Oy ja Motivan materiaalikatselmuksen hyödyt
KUVA: Motivan materiaalikatselmuksen tekeminen tuo monenlaisia hyötyjä yritykselle.

Saanto Oy:n visualisointi materiaalihallinnasta
IKONI: Motivan materiaalikatselmuksessa yritys haastaa henkilöstön jätteen vähentämiseen. Hanke lisää prosessin tuntemusta, nostaa esiin uusia kehityshankkeita ja antaa perusteluita jo kaavailtujen toteuttamiseen.

Materiaalikatselmus lainaa leaniltä

Motivan materiaalikatselmus on monella tapaa sukua leanille; molemmissa optimoidaan ja pyritään välttämään turhaa. Leanissä vältetään turhaa tekemistä (hukka) ja sille tunnetaan useita ilmenemismuotoja.

Materiaalikatselmuksessa jahdataan prosessiin piiloutuvaa jätettä ja kyseenalaistetaan totuttuja materiaalikierron malleja datalla.

Leanille ja materiaalikatselmukselle yhteistä on mm:
  • Datan kerääminen ja jalostaminen
  • Visuaalinen tiedolla johtaminen
  • Tiiminä tehdyt analyysit ja priorisoinnit

Molemmissa nykyistä prosessia ja työtapoja katsotaan armollisin, mutta kriittisin silmin – leanissä enemmän ihmisten, tavaran tai välineiden turhan liikkeen vähentämiseksi ja materiaalikatselmuksessa fokus on luonnollisesti materiaalinkäsittelyn järkeistämisessä.

Molemmissa katetta saadaan kasaan aiempaa enemmän, kun ihmiset kasataan yli osastorajojen viilaamaan ohjatusti prosessista ylimääräistä.


Katselmuksen toteuttaa Motivan hyväksymä katselmoija

Saanto, Sennix ja Motivan materiaalikatselmus
KUVA: Saanto Oy:n Toni Niiranen ja Sennix Oy:n Marjut Kotonen ovat Motivan hyväksymiä materiaalikatselmoijia. Teemme katselmointeja yksin ja yhdessä.

Motiva kouluttaa materiaalihallinnan osaajia materiaalikatselmusten tekijöiksi. Konsultti vastaa työn etenemisestä ja raportoinnista Motivan mallin mukaan tuoden mukaan myös kokemuksensa sekä ulkopuolisen näkökulman. Lista hyväksytyistä katselmoijista on Motivan sivuilla. Teen katselmointeja yksin tai yhdessä toisen sertifioidun konsultin Sennix Oy:n Marjut Kotosen kanssa.

Katselmuksen vaiheet ja kesto

Alla olevassa kaavion yläosaan on kuvattu katselmuksen neljä päävaihetta ja alle kasattu tekijöitä, jotka myötävaikuttavat prosessin onnistumiseen. Hankkeen rajaus (koko toimipiste, yksi vai useampi valmistusprosessi, linjasto, jne) ja valmiiksi käytettävissä olevan datan määrä ja laatu sekä asetetut tavoitteet määrittävät pitkälti hankkeeseen tarvittavan ajan.

Yleensä yrityksessä kannattaa varautua 2-3 henkilötyöviikkoon, joka jakautuu koko katselmuksen ajalle ja useampiin ihmisiin. Vastaavasti konsultilla menee 2-3 henkilötyökuukautta valmisteluun, haastatteluihin, mittauksiin, analyyseihin ja tulosten kasaamisen. Työn jakautuminen määritellään alun tarjous-sopimusvaiheessa.

Sovittu laajuus, lähtötietojen laatu ja määrä ja työn jakautuminen vaikuttavat luonnollisesti katselmuksen kustannukseen. Motivan materiaalikatselmuksiin voi hakea 50 % tukea (enintään 15 000 €) Business Finlandilta. Samaan yritykseen voi kuitenkin tehdä useamman katselmuksen eri kohteisiin. Ohjeet täällä. Katselmuksen voi aloittaa omalla riskillä aikaisintaan hakemuspäivänä. Tyypillisesti huolellisesti täytetty hakemus käsitellään noin viikossa.

Saanto Oy esittäytyy pätevänä materiaalikatselmoijana
KUVA: Motivan materiaalikatselmus on tarkoin suunniteltu 2-6 kk prosessi, jossa osapuolina ovat asiakasyritys, sertifioitu katselmoija, Motiva ja Business Finland. Yllä olevassa kaaviossa on tarkoituksella korostettu alun ja lopun merkitystä, sillä hyvin pohjustettuna ja yhteen vedettynä katselmus palvelee vuosia eikä vain tekoaikanaan. Onnistuneen katselmoinnin perustana on kokenut konsultti, joka osaa perata datan ja tiivistää siitä ideointipajoihin selkeän ja visualisoidun taustamateriaalin.

Menetelmistä ja osapuolista

Katselmuksen osapuolet ovat:

  • Katselmoitava yritys
  • Katselmuksen toteuttava Motivan hyväksymä pätevöitynyt katselmoija
  • Motiva
  • Business Finland

Katselmoiva konsultti tekee suurimman osan katselmuksen mittauksista ja analyyseistä, mutta varsinainen hyöty yritykselle saadaan, kun tulokset käydään läpi yhdessä. Ohjatuissa työpajoissa löydökset esitellään ja niiden pohjalta ideoidaan kehityshankkeita, jotka arvotetaan hinnan ja toteutettavuuden mukaan. Tyypillisesti Motivalle raportoiduissa materiaalikatselmuksissa on löydetty 3-5 % säästöpotentiaaleja liikevaihdossa mitattuna.

Saanto Oy järjestää tehokkaita työpajoja
KUVA: Työpajat ja katselmuksessa kerätyn tiedon käsittely yhdessä – moniammatillisessa tiimissä ovat oleellinen osa materiallikatselmusta. Oheinen kuva ei liity materiaalikatselmukseen, vaan on eräästä palvelun kehitystyöpajasta.
Saanto Oy piirtää sunkin Sankeyn
KUVA: Sankey-kaavio on yksi materiaalikatselmuksen työkaluista. Sen avulla päästään kiinni prosessin energia- ja materiaalivirtoihin piiloutuviin jäte- ja kierrätyskuluihin.

Saanto Oy saa suosituksia

”Saatiin enemmän, kuin odotin!”

– Toimitusjohtaja, pohjanmaalainen PK-yritys materiaalikatselmuksen jälkeen