KUVA: Lean: Pinnanalaiset voimat käyttöön

Lean

Lean on asiakaslähtöinen ja käytännönläheinen johtamisfilosofia, joka optimoi kokonaisvaltaisesti yrityksen prosesseja, työntekijöiden ja kumppaneiden osaamista ja potentiaalia hyödyntäen ja kasvattaen.

Lean tunnetaan monista menetelmistä, mittaamisesta ja tehostamisesta. Leanissä tehostaminen ei kuitenkaan tarkoita kilometritehtailua, vaan siirtymistä perinteisestä osastopohjaisesta massatuotantomallista toimintaan, jossa pyritään poistamaan turhat, asiakkaalle arvoa lisäämättömät työvaiheet. Henkilöstö otetaan vahvasti mukaan oman työnsä kehittämiseen.

Saanto Oy laittaa asiakkaan keskiöön
KUVA: Leanissä asiakkaalle tuotettu arvo on keskiössä. Perinteisestä massatuotannosta leaniin siirryttäessä koko organisaation toimintamallit on käytävä läpi yksilön ja kokonaisuuden kannalta.

Leanin aloittaminen

Jotta toimintatavat lähtevät muuttumaan, on henkilöstön ymmärrettävä miksi ja miten halutaan toimia. Kuten aina uutta opittaessa, kouluttaminen on välttämätöntä. Henkilöstön on saatava kyseenalaistaa muutos ohjatusti ja johdon luotava uudet johtamismenetelmät. Leanin alkuvaiheessa muutos vauhdittuu, jos johdon tukena on konsultti, joka osaa käsitellä luontaista muutosvastarintaa ja tukea keskijohtoa ja johtoa uusien työtapojen käyttöönotossa.

Leanissä haastetaan monia perinteisen teollisen toiminnan malleja (massatuotannosta kohti massakustomointia, siiloista kohti virtausta, jne.), joten sen läpi vieminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Suunnitellaan yhdessä, mistä ja miten kannattaa aloittaa – vaikkapa yhdestä tiimistä. Näin alkuun päästään nopeasti ja kehitystyöhön kuuluvat virheet pysyvät pieninä ja niistä saadut opit voidaan siirtää heti seuraavan iteraation lähtöoletuksiin.

Saanto Oy auttaa ottamaan koko henkilöstön mukaan työn kehittämiseen
KUVA: Osallistava ja ohjattu leanin aloittaminen auttaa uutta toimintatapaa juurtumaan. Lean-työpaja, 2021.
Saanto Oy saa suosituksia

”Oli mukava osallistua, kun kaikkia kuunnellaan tasavertaisesti ja asioita mietitään oikeasti yhdessä”

– Työntekijä, työpajapäivän jälkeen, muoviteollisuus
Saanto Oy ohjaa ja opastaa arvovirtakuvauksen teon VSM-työpajassa
KUVA: Arvovirtakuvauksen tekeminen yrityksen eri osastojen edustajien kanssa avaa silmiä oman toiminnan vaikutukseen kokonaisuuden osana ja paljastaa pullonkauloja. VSM-työpaja, 2021.

Parempi pieni askel tänään, kuin jättiloikka ensi vuonna.

Leanissä pyritään jatkuvaan kehittämiseen, eli useiden pienten, mutta toistuvien kokeiluiden sarjaan. Jotta niiden vaikuttavuus voitaisiin todentaa, on lähtö- ja tavoitetila oltava selvillä. Oleellista on muuttaa vain yhtä tai muutamaa asiaa kerrallaan, jotta voidaan arvioida muutoksen vaikutus.

Saanto Oy ruokkii jatkuvaa kehittämistä
KUVA: PDSA – Demingin ympyrä – jatkuvan kehittämisen sykli

Kun esimiehet ja henkilöstö sisäistävät ajatuksen pienistä kevyistä kokeiluista, joissa erehtyminen ei ole taloudellisesti haitallista, syntyy vähitellen ilmapiiri, jossa riskejä osataan ennakoida ja kokeiluja tehdä. Näin toimintaa saadaan aidosti kehitettyä vailla perinteistä syyllisten jahtaamista.

Oleellinen etu PDSA-ajettelun onnistuneessa juurruttamisessa on kuitenkin sen sivutuotteena syntyvä luontaisen muutosvastarinnan murtuminen. Kun pienten itse suunniteltujen muutosten huomataan helpottavan omaa joka päiväistä työntekoa, ollaan avoimempia myös muulle kehittämiselle. Ilmapiiri on otollisempi jatkuvaan kehittämiseen.

Annetaan ihmisten itse kehittää – ohjatusti

Lean on ihmisläheinen johtamisfilosofia, jossa kvartaali ei ole kuukausia vaan vuosia. Silti sekin aloitetaan päivä kerrallaan. 

Suunnittelu ja kehittäminen arkipäiväistetään ja annetaan ihmisten yhdessä miettiä toimivimpia työtapoja.

Kokeilut tähtäävät osasto- tai solukohtaisen osaoptimoinnin sijasta poistamaan kokonaisuuden kannalta turhaa tekemistä.

Päivittäisjohtamiseen on monia eri toimialoilla koeteltuja menetelmiä, joista valitsemme yhdessä teille sopivimmat.

Autamme teitä valjastamaan nykyistä syvemmin henkilöstönne osaamisen aidoksi kilpailueduksi.

Saannon näkemys leanin toiminnasta
KUVA: Leanissä henkilöstö kehittää työntekoaan itsenäisesti. Johto tukee datalla ja menetelmillä.

Lean ei ole ihmelääke kaikkeen, mutta oikein yrityksen toimintatapoihin istutettuna se tuo ryhtiä tekemiseen, vapauttaa keskijohdon tulipalojen sammuttelusta pitkän aikavälin suunnitteluun ja lisää sitoutuneisuutta ja parantaa työ- ja asiakastyytyväisyyttä.

Taiichi Ohno

”Toyotan järjestelmän mukaan ihmisten luovuudella ei ole rajaa.

Ihmiset eivät Toyotalla tule töihin, vaan ajattelemaan”.

– Taiichi Ohno

Tuetusti tehokas leanin aloittaminen

Onko teillä jo joitakin lean-osaajia? Tai onko joskus kokeiltu, mutta jäänyt hieman unholaan?

Kynnys uusien menetelmien aloittamiseen madaltuu, kun ulkopuoliset asiantuntijat validoivat menetelmät, kouluttavat ja käyvät tiimin kanssa läpi käytännössä ensimmäiset menetelmät.

Ratkaisu uuteen alkuun voisi olla Lean Start -paketti, jonka kokosin Sennix Oy:n Marjut Kotosen kanssa.

 

LEAN START -KOULUTUKSEN TAVOITTEET:
  • osallistujat omaksuvat lean-ajattelun perusteet.
  • tiimille muodostuu yhteinen ymmärrys ja termistö leanista.
  • osallistujat tutustuvat yleisimmin käytettyihin lean-menetelmiin.
  • tiimi oppii käyttämään yhtä leanin työkalua, esimerkiksi arvovirtakuvausta ja käyttämään sitä kehittämisen pohjana.

Katso alta lyhyt kouluttajien esittäytymisvideo:


Saanto Oy saa suosituksia

“Oli hämmästyttävää havaita lean-koulutuksen jälkeen osallistujien kohonnut itsekritiikki; ennen kuin oma tuotos laitettaan ketjussa seuraavalle, se tarkastetaan ja mahdolliset puutteet selvitetään itse. Tekeminen on selvästi tehostunut. Kiitos!”

LEAN-koulutuksen tilannut johtaja, Etelä-Suomi